Persoonsgegevens

Dit privacy statement ziet op de verwerking van persoonsgegevens via deze website en is een aanvulling op het algemene privacy statement van Rijkswaterstaat.

Deze website wordt verzorgd door Rijkswaterstaat. Rijkswaterstaat spant zich in om op een juiste en zorgvuldige manier om te gaan met persoonsgegevens van burgers en medewerkers. We stellen alles in het werk om te voldoen aan de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Hieronder geven we aan wat we doen met uw persoonsgegevens en welke rechten u heeft.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevens?

Rijkswaterstaat is de uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW). De minister IenW is verantwoordelijk voor het verwerken van uw persoonsgegevens.

Het ministerie van IenW heeft een Functionaris Gegevensbescherming (FG). De FG is te bereiken op het volgend e-mail adres: fg@minienm.nl. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is gevestigd aan de Rijnstraat 8, 2515 XP, Den Haag. Het postadres is: Postbus 20906, 2500 EX, Den Haag.

Onze uitgangspunten bij de verwerking van persoonsgegevens zijn daarbij de volgende:

Vragen aan de bodemhelpdesk

Zie ons verwerkingsregister:

Enquête/aanmelding evenement

Zie ons verwerkingsregister:

Wettelijke taken/aanvragen

Zie ons verwerkingsregister:

Beheer

Zie ons verwerkingsregister:

  • Bodemvizier
  • BoToVa
  • Websites
    Voor content beheer van deze website, bodemplus.nl, bodemloket.nl en basisregistratieondergrond.nl gebruiken wij content managementsystemen. Medewerkers van de leveranciers ondersteunen in geval van technische problemen en zij behandelen uw persoonsgegevens vertrouwelijk.

Verwijzing naar andere websites(hyperlinks)/mailadressen

Vanaf deze website kunt u via links worden geleid naar pagina’s van derden. Rijkswaterstaat (de minister van IenW) is niet verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens op die gelinkte websites. Deze externe partijen hanteren hun eigen privacy voorwaarden. Wij raden u aan om deze door te nemen.

Uw rechten

U heeft het recht om uw eenmaal gegeven toestemming in te trekken, uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, te verwijderen, bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, de verwerking te beperken en het recht op overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens.

U kunt uw verzoek indienen door een e-mail naar 08008002@rws.nl te sturen voorzien van:

  • uw naam
  • omschrijving van uw verzoek
  • kopie van een geldig legitimatiebewijs. Wij vragen u daarbij om het BSN nummer en de pasfoto op de kopie van uw ID-bewijs onzichtbaar of onleesbaar te maken. Deze gegevens hebben we niet nodig. Met behulp van de KopieID app kunt u een foto maken waarbij u het BSN nummer en de pasfoto onzichtbaar kunt maken.

We streven er naar om binnen een maand te reageren op uw verzoek.

Overige vragen en klachten

Heeft u nog andere vragen over uw persoonsgegevens of over dit privacy statement, neem dan contact op met de privacy coördinatoren van de RWS via e-mail: privacycoordinator@rws.nl.

Als u een klacht heeft, dan kunt u die ook indienen bij de privacy coördinatoren. U heeft ook het recht dit bij de Autoriteit Persoonsgegevens te doen.

Wanneer de inhoud van dit privacy statement verandert, dan zullen wij u op deze website erop attenderen.

Versie: april 2024