Veelgestelde vragen over erkenningen zoeken

Een overzicht van de veelgestelde vragen en antwoorden over het zoeken naar erkende instellingen.

Hoe werkt het zoekmenu?

De naam van de instelling/organisatie is verplicht. Bij het zoeken op naam of adres typt u (een deel, minimaal 3 tekens, eventueel de wildcard *) van de bedrijfsgegevens (organisatie- of vestigingsnaam) in. Naarmate uw zoekopdracht specifieker is, is het zoekresultaat ook specifieker. Voorbeelden:

 1. 'TM*' levert alle erkenningen van 'TM Adviesbureau B.V.'.
 2. 'Adviesbureau' levert alle Instellingen met Adviesbureau in hun naam.
 3. Bij het zoeken zonder een datum in te vullen in 'Erkend op', worden de nu toegekende erkenningen en de historie (tot 5 jaar terug) weergegeven. Als u wel een datum invult, worden de op dat moment geldende erkenningen weergegeven. Met de datum van vandaag dus de huidige erkenningen.

Alleen de eerste 1000 gevonden erkenningen worden getoond. Om enkel de huidige erkenningen te zien, vul dan de Status Toegekend of de datum van Vandaag in bij 'Erkend op' en verfijn zo nodig via het Adres (plaatsnaam), Normdocument of Persoon.

Erkenningen worden afgegeven voor onbepaalde tijd. Vandaar dat bij de Status 'Toegekend' geen datum in de kolom '(Erkend) tot' staat.

De status 'Gewijzigd' betekent dat de Instelling/persoon in de periode van de datums in 'Erkend van' en 'tot', erkend was.

De status 'Ingetrokken' of 'Geschorst' of 'Verlopen' betekent dat de Instelling/persoon in de periode van de datums in 'Erkend van' en 'tot', erkend was, maar daarna niet meer.

Wat is er anders ten opzichte van het voormalige zoekmenu?

Op verzoek en om misbruik tegen te gaan, zijn de zoekmogelijkheden beperkt en is de export naar een csv-bestand vervallen. Het is namelijk ongewenst als andere organisaties zelf lijsten gaan bijhouden, omdat er continu wijzigingen in de erkenningen kunnen optreden. Er zijn nu 3 zoekingangen:

 1. Erkenningen zoeken
  Toont: Instelling, Adres, Normdocument, Erkend van, Erkend tot, Certificaat, Persoon, Status.
  Achter het nummer van het Normdocument staat de betreffende Werkzaamheid (verkort).
 2. Erkende instellingen persoonsregistratie
  Het gaat om erkenning voor de normdocumenten onder de werkzaamheden Milieukundige begeleiding van bodemsanering; Monsterneming voor partijkeuringen; Uitvoering van bodemsaneringen: SIKB 7000 - 7002-processturing; Veldwerk. Deze lijst is zonder persoonsnamen, dus enkel Instelling, Adres, Normdocument, Erkend van, Erkend tot, Certificaat, Status=Toegekend.
 3. Normdocumenten zoeken
  Toont: Normdocument, Omschrijving, Werkzaamheid (kort), Werkzaamheid, Grondslag, Uitgever, Type (BRL, protocol, persoonsregistratie, (analyse)pakket).

Hoe komt het dat ik een bodemintermediair niet kan terugvinden?

Mogelijke oorzaken:

 • de bodemintermediair is (momenteel) niet in het bezit van een erkenning;
 • uw schrijfwijze is anders dan de officiële benaming van het bedrijf waarop de erkenning is afgegeven. Probeer de zoekfunctie minder specifiek te maken;
 • een naamsverandering of bedrijfsovername is niet doorgegeven aan Rijkswaterstaat waardoor de organisatie nog met de oude naam vermeld staat;
 • u wilt verder dan 5 jaar terugkijken. Gegevens over erkende instellingen van meer dan 5 jaar geleden, zijn opvraagbaar via de helpdesk.

Hoe vaak wordt de publicatielijst van erkenningen bijgewerkt?

De publicatielijst wordt continu ververst. Daarom is het ongewenst als andere organisaties zelf lijsten hiervan gaan bijhouden. Alle erkende bodemintermediairs zijn in de lijsten met resultaten opgenomen, behalve de gelijkgestelde buitenlandse erkenningen (pdf). Gegevens over erkende instellingen van meer dan 5 jaar geleden, zijn opvraagbaar via de helpdesk.

Van de betreffende instantie heb ik een certificaat ontvangen, maar ik kan de bodemintermediair niet in de publicatielijst terugvinden?

Het kan zijn dat een instantie weliswaar over een geldig certificaat beschikt, maar (nog) niet is erkend. De betreffende instantie bedrijf mag dan de betreffende werkzaamheden niet uitvoeren, alleen erkende bodemintermediairs mogen werkzaamheden uitvoeren.

Hoe kan een opdrachtgever zoeken naar een erkende bodemintermediair?

Indien u op zoek bent naar instellingen die Veldwerk, Milieukundige begeleiding, Monsterneming kunnen verrichten, dan zoekt u via Erkende instellingen persoonsregistratie. Controleer of het uitvoerende bedrijf beschikt over een erkenning voor de betreffende werkzaamheid. Erkenningen worden afgegeven op basis van verrichtingen die onder een certificaat vallen. Een aannemer die bodemsanering met conventionele technieken uitvoert onder erkenning, mag niet automatisch ook waterbodems saneren. Hiervoor moet hij eveneens gecertificeerd en erkend zijn. Daarnaast wordt erkenning verleend op het specifieke vestigingsadres van de uitvoerende organisatie. Een erkenning afgegeven aan een nevenvestiging geldt ook alleen voor die vestiging. Is alleen erkenning verleend aan de hoofdvestiging, dan geldt deze NIET voor de nevenvestigingen.

Hoe kan het bevoegd gezag controleren of de werkzaamheden zijn uitgevoerd door een erkende bodemintermediair?

Controleer via het zoekmenu of het bedrijf erkend was voor die specifieke werkzaamheid op de datum van uitvoering. De werkzaamheden mogen pas worden uitgevoerd als de erkenning is behaald. Is een partijkeuring van niet-vormgegeven bouwstoffen bijvoorbeeld uitgevoerd op 4 november 2021, maar heeft het bedrijf erkenning verkregen op 13 januari 2022, dan voldoet het bedrijf niet aan de eis tot erkenning. U kunt in dat geval de partijkeuring niet als bewijsmiddel accepteren.

Het certificaatnummer komt niet overeen met dat in het zoekmenu. Wat is er aan de hand?

Naast het erkenningsnummer is in het zoekmenu met erkende bedrijven en personen ook het certificaatnummer opgenomen op basis waarvan de erkenning door Rijkswaterstaat is verleend. Tijdens een controle blijkt dat een bedrijf soms een andere versie heeft van een certificaat dan in het zoekmenu is aangegeven. Wat is er dan aan de hand?

Een normdocument (beoordelingsrichtlijn of protocol) wijzigt regelmatig. Gevolg hiervan is, dat er dan een nieuw certificaat wordt afgegeven door een certificerende instelling. Sommige certificerende instellingen zoals KIWA en SGS koppelen aan het certificaatnummer een volgnummer om de nieuwe versie van het certificaat aan te geven. Andere certificerende instellingen kiezen ervoor om een nieuwe versie van een certificaat alleen aan te duiden door een wijziging van de datum van afgifte van het certificaat. Het certificaatnummer blijft dan ongewijzigd.

Rijkswaterstaat verwerkt periodiek de nieuwe versies van een certificaat in haar bestand met erkende bedrijven en personen. Het kan daardoor voorkomen dat een certificaathouder over een nieuwere versie van het certificaat beschikt dan volgt uit het zoekmenu naar erkende bedrijven en personen. Dit wil dus niet zeggen dat de erkenning van het bedrijf niet meer geldig is. De erkenning is en blijft geldig.