Erkenning voor buitenlandse bedrijven

Vergelijkbare instanties met de Kamer van Koophandel in het buitenland

Voor de afgifte of wijziging van een erkenning is een uittreksel van de Kamer van Koophandel verplicht. Als een bedrijf is ingeschreven bij een vergelijkbare buitenlandse instantie als de Kamer van Koophandel, dan wordt een uittreksel van deze buitenlandse instantie ook geaccepteerd. Uit dit buitenlandse uittreksel moet wel de tekenbevoegdheid blijken. Voor de onderstaande landen is het volgende aangehouden:

  • België
    Uittreksel uit het register van de Kruispuntbank van de Ondernemingen c.q. Banque-Carrefour des Enterprises
  • Duitsland
    Uittreksel uit het register van de Handelskammer. Het is in Duitsland niet altijd mogelijk om de productielocatie op te nemen op het uittreksel van de Handelskammer In dit geval dient naast het uittreksel uit het register van de Handelskammer een Betriebekarteiauszug of Gewerbeanmeldung met daarop het adres van de productielocatie mee te worden gestuurd.

Gelijkwaardigheidstoets

Het Besluit bodemkwaliteit geeft aan dat een certificaat of accreditatie wordt gelijkgesteld aan een certificaat of accreditatie afgegeven door een daartoe bevoegde instelling in een andere lidstaat van de Europese Unie. Voorwaarde hierbij is wel dat ten minste een gelijkwaardig beschermingsniveau wordt geboden. Dit geldt eveneens voor een buitenlandse erkenning.
Als een bedrijf of instelling van een andere lidstaat een erkenning aanvraagt op basis van artikel 13 wordt, na overleg met het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, de Raad voor Accreditatie verzocht om te toetsen of er een gelijkwaardig beschermingsniveau is. Als dat het geval is dan kan het bedrijf of de instelling een erkenning aanvragen.
Voor het laten uitvoeren van een gelijkwaardigheidstoets of vragen over de procedure kunt u contact opnemen met de helpdesk.

English

See the form with an English translation.