Indelen in grondsoorten

Versie november 2021

Indeling en benaming van grondsoorten naar de gehaltes aan (organische stof,) lutum en silt + zand volgens NEN 5104.

fig1_24_114205

fig2_24_114208