Verwerking Beheer bodemvizier

Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

versie 4-9-2019
Basisgegevens
Naam verwerking Beheer Bodemvizier
Verwerkingsnummer 273
Verantwoordelijke(n) De Minister van Infrastructuur en Waterstaat, namens deze, directeur-generaal van Directoraat-generaal Water en Bodem

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n)

Auteurs

Persoonsgegevens  
Soort gegevens Bedrijfsnaam, voornaam, achternaam.
Verzameldoel Ontsluiten van instrumenten voor duurzaam gebruik van de ondergrond, bodem(beheer), klimaatadaptatie, stedelijke (her)ontwikkeling, waterbeheer en gebiedsontwikkeling.
Grondslag Taak van Algemeen Belang (Art. 6.1.e AVG).
Bewaartermijn Zolang de publicatie actueel is. Selectielijst voor de waardering en selectie van archiefbescheiden van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu vanaf 2010, proces 8.4
Bron Publicatie die met toestemming van betrokkene online staat.
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Nee
Bijzondere persoonsgegevens Geen

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking
Doel verwerking Namen van auteurs van instrumenten dienen als filter, zodat je daar op kunt zoeken. Er zijn veel instrumenten en er is veel documentatie rond duurzaam gebruik van de ondergrond, bodem(beheer), klimaatadaptatie, stedelijke (her)ontwikkeling, waterbeheer en gebiedsontwikkeling. Deze zoekmachine geeft voor specifieke situaties (handelingen) bestaande, nuttige informatie.
Rechtsgrond Taak van Algemeen Belang (beleidsondersteuning en -advisering).

Is er sprake van automatische besluitvorming?

Nee  

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

Iedereen die de zoekmachine bezoekt.

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)
Naam De Minister van Infrastructuur en Waterstaat, namens deze, directeur-generaal van Directoraat-generaal Water en Bodem