Aandachtspunten bij wijzigingen

Hieronder staan enkele aandachtspunten voor als deze wijzigingen aan de orde zijn bij een bodemintermediair.

Registratie bij meerdere bodemintermediairs (werkgevers)

Het is mogelijk om als medewerker bij meerdere erkende instanties (werkgevers) geregistreerd te staan. Als hier dan wijzigingen in zijn, moet de bodemintermediair dit doorgeven aan Rijkswaterstaat.

Geregistreerde medewerker gaat werken voor een ander erkend bedrijf

Als een geregistreerde medewerker van een bodemintermediair voor een andere bodemintermediair gaat werken dan valt deze medewerker niet automatisch onder de erkenning van de nieuwe werkgever. De medewerker kan dus niet meteen aan het werk. Hiervoor moet de bodemintermediair de nieuwe medewerker aanmelden bij hun certificerende instelling. Het is aan de certificerende instelling om te beoordelen of de nieuwe medewerker kan worden opgenomen in het kwaliteitsmanagementsysteem van de nieuwe werkgever.
Als de persoon door de certificerende instelling is opgenomen onder het certificaat, kan de bodemintermediair een aanvraag voor erkenning indienen bij Rijkswaterstaat. Bij deze aanvraag moet de bodemintermediair het nieuwe overzichtslijstje met de geregistreerde personen en een originele Verklaring Omtrent Gedrag (niet ouder dan 6 maanden) mee te sturen.

Registreren voor een extra werkzaamheid

Als een persoon al geregistreerd is bij Rijkswaterstaat en de bodemintermediair wil deze persoon registreren voor een extra werkzaamheid, dan kan de bodemintermediair in sommige gevallen refereren naar de vorige VOG. Dit kan alleen als de originele VOG, in bezit is van Rijkswaterstaat en niet ouder is dan zes maanden.

Veranderen van certificerende instelling en verklaring omtrent gedrag

Als een bedrijf erkend is en overstapt van certificerende instelling hoeft de bodemintermediair voor de medewerkers die al geregistreerd zijn, geen nieuwe Verklaring Omtrent Gedrag bij de aanvraag in te sturen. Deze verklaring mag dan echter niet ouder zijn dan 6 maanden.