Veelgestelde vragen over meldpunt bodemkwaliteit

Ik heb geen e-mail ontvangen van een nieuwe of gewijzigde melding, hoe kan dat?

Momenteel zit er een fout in het meldpunt bodemkwaliteit waardoor in enkele gevallen geen e-mail verstuurd wordt bij het maken of wijzigen van een melding. Als deze storing optreedt, dan ontvangt zowel de melder als het bevoegd gezag geen e-mail. Heeft u geen e-mail ontvangen van uw gemaakte of gewijzigde melding? Dan kunt u dit melden bij onze servicedesk en bij het bevoegd gezag dat de melding heeft ontvangen.

Er wordt hard gewerkt aan een oplossing.

Kan ik grote bestanden uploaden?

De server geeft een time-out zodra een bestand groter is dan 50 Mb of als het uploaden van het bestand langer duurt dan 5 minuten. Het is dus heel erg afhankelijk van de verbinding van de gebruiker wat een groot bestand is. Dit geldt zowel voor het opvragen als het wegschrijven van bestanden.

Ik heb geen e-mail met gebruikersnaam, wachtwoord en activeringslink ontvangen, hoe kan dat?

De e-mail wordt gestuurd naar het e-mailadres dat u bij het aanvragen van het account hebt opgegeven. Mogelijke redenen waarom de mail niet aankomt zijn:

  • De e-mail wordt tegengehouden door het SPAM-filter van het netwerk of werkstation. Controleer de SPAM-postbus of neem hiervoor contact op met uw netwerkbeheerder. Is de mail verwijderd en niet meer terug te halen, neem dan contact op via het contactformulier van de Bodemhelpdesk
  • U hebt een onjuist mailadres opgegeven bij de accountaanvraag. Neemt u contact op via het contactformulier van de Bodemhelpdesk.

Wat is een SIKB-bestand?

De Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer (SIKB) heeft een standaard gedefinieerd om bodeminformatie digitaal uit te wisselen. Het Meldpunt bodemkwaliteit voldoet nu aan versie 14.0.0 van het protocol. Oudere versies werken niet meer.

Met elke melding wordt een Xml-bestand meegestuurd, dat alle meldinformatie bevat. Het bevoegd gezag kan dit bestand gebruiken om in te lezen in het eigen registratiesysteem.

Het Meldpunt bodemkwaliteit kan ook bestanden importeren. Dit wordt gebruikt door melders, die de meldinformatie digitaal beschikbaar hebben. Dit zijn vooral de grondbanken. Deze melders kunnen direct een Xml-bestand uploaden of in scherm 1 een Xml-bestand importeren. Zie hiervoor de veelgestelde vragen over deze functies.

Hoe kan ik een account aanvragen?

Melders kunnen zelf in het meldsysteem een account aanmaken. U vult uw bedrijfsgegevens, een gebruikersnaam en een wachtwoord in. Hierna ontvangt u een e-mail met een activeringslink. Door op deze link te klikken activeert u het account. Uw gebruikersnaam en wachtwoord geven u vervolgens toegang tot het meldsysteem.

Voor het bevoegd gezag maakt de meldkamer van het meldpunt een account aan. U kunt de gegevens hiervoor aanleveren via het helpdeskformulier(verwijst naar een andere website). Wij hebben de volgende gegevens nodig: organisatienaam, adres, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres. Als wij het account hebben aangemaakt, ontvangt u een e-mail met een gebruikersnaam, een wachtwoord en een activeringslink. Door op deze link te klikken activeert u het account. Vanaf dat moment kunt u met de gebruikersnaam en het wachtwoord in het meldsysteem inloggen.

Hoe kan ik een subaccount aanvragen?

Het is mogelijk om meerdere medewerkers toegang te geven tot het systeem via subaccounts. Na inloggen kunt u andere medewerkers toevoegen via de menuoptie ‘subaccount aanvragen’. U geeft per medewerker een gebruikersnaam en wachtwoord op, naast de persoonsgegevens en het e-mailadres van de medewerker. De medewerkers ontvangen vervolgens een e-mail met de door u gekozen gebruikersnaam en wachtwoord en een activeringslink. Na activeren van de link hebben zij toegang tot het meldsysteem. Subaccounthouders hebben minder rechten dan de hoofdaccounthouder en kunnen geen andere gebruikers toevoegen of gebruikergegevens wijzigen. De hoofdaccounthouder blijft dus verantwoordelijk en kan een subaccount ook blokkeren als een medewerker uit dienst treedt. Op deze wijze wordt voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot de meldingsinformatie.

Ik ben mijn wachtwoord vergeten, wat moet ik doen?

Als u in het inlogscherm op de link “Wachtwoord vergeten?” klikt, verschijnt een venster waarin u uw gebruikersnaam kunt opgeven. U ontvangt een e-mail met een activeringslink. Als u op de link klikt, verschijnt een pop-up venster waarin u een nieuw wachtwoord kunt opgeven. U moet hiervoor de pop-upblokkering uitschakelen.

Hoe kan ik een Omgevingsdienst of Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) mandateren?

Als u uw bevoegdheden gemandateerd hebt naar een Omgevingsdienst of een RUD, kunt u via de optie Beheer, Mandateringen beheren, deze Omgevingsdienst of RUD aanwijzen als gemandateerde organisatie. De gemandateerde organisatie ontvangt dan altijd de meldingen. U kunt de mandateringen in het systeem altijd wijzigen, dit kan de gemandateerde organisatie niet. De gemandateerde organisatie heeft wel een eigen hoofdaccount en kan ook subaccounts toekennen.

Hoe kan ik inzagerecht uitdelen?

U kunt via de optie Beheer, Inzagerechten beheren, ook andere overheden (bijvoorbeeld de buurgemeenten, het waterschap en/of een Omgevingsdienst of een RUD inzagerechten geven in de meldingen die in uw beheergebied vallen. Deze organisaties kunnen dan de meldingen wel raadplegen, maar kunnen niets in het systeem wijzigen.

Wat moet ik doen bij een storing van het meldsysteem?

Op de pagina van het meldpunt kunt u schriftelijke formulieren downloaden. U vult het formulier in, ondertekent het en scant het formulier in. Het formulier en de bijbehorende milieuhygiënische verklaring kunt u uploaden bij het contactformulier van de Bodemhelpdesk.

De meldkamer stuurt het formulier en de bijlagen door naar het Bevoegd Gezag. Zodra de webapplicatie weer functioneert, stuurt de meldkamer u een bericht per e-mail met het verzoek de melding alsnog in te voeren in de database.

Ik heb een wens ten aanzien van het meldsysteem, waar moet ik zijn?

Wensen of verbeteringen aan het meldsysteem kunt u doorgeven aan de meldkamer via het contactformulier van de Bodemhelpdesk. We proberen met het meldsysteem zo veel mogelijk aan te sluiten bij de wensen van gebruikers.

Hoe kan ik een melding uploaden?

Het is mogelijk om met een paar klikken een nieuwe melding in te dienen. Via de link “Upload meldingen” is het mogelijk een Xml-bestand te uploaden waarbij alle beschikbare informatie automatisch ingelezen wordt en de melding meteen wordt verzonden.

upload_meldingen_1

Het is niet mogelijk om, stapsgewijs, de gegevens van de melding aan te passen. U ontvangt een e-mailbevestiging van de verwerking van het Xml-bestand en een e-mailbevestiging van de melding.

Helaas werkt het uploaden van een nieuwe melding momenteel niet goed. Het lukt dan niet om een melding aan te maken met een upload. Dit is in onderzoek.

Hoe kan ik een melding importeren?

Na inloggen kiest u op het voorportaal het gewenste type melding. Onderin scherm 1 kunt u een Xml-bestand toevoegen. Het type melding in het Xml-bestand moet overeenkomen met het door u gekozen type melding.

melding_importeren_1

Klik vervolgens op OK en de gegevens worden per scherm uit het bestand opgehaald. U kunt de melding doorbladeren en als het nodig is de gegevens op het scherm aanvullen of wijzigen. Nadat u de melding helemaal hebt doorlopen, kunt u de melding op de gebruikelijke manier verzenden.

Helaas werkt het importeren van meldinggegevens momenteel niet goed. Het lukt dan niet om een melding aan te maken met een upload. Dit is in onderzoek.

Hoe kan ik een vervolgmelding van een bestaand project doen?

Het is mogelijk om een nieuwe melding te doen onder een bestaand project op basis van de gegevens van een eerdere melding. Via de link “Vervolgmelding bestaand project” kan het desbetreffende project geselecteerd worden.

 vervolgmelding

Vervolgens kiest u de bestaande melding waarvan de gegevens moeten worden overgenomen. Per scherm kunt u de gegevens nog aanvullen en/of wijzigen. Ook moet u de gegevens van de nieuwe aan te melden partij invullen, zoals datum, de hoeveelheid, de herkomstlocatie en de kwaliteitsverklaring.

Wat betekent de status 'Concept' bij mijn melding?

Als u bent begonnen met het invoeren van een melding maar deze niet af maakt (dat wil zeggen klikken op 'Versturen' in het laatste scherm), dan wordt deze melding opgeslagen met de status 'Concept'. Dit gebeurt ook als u een foutmelding krijgt tijdens het melden. Door in het meldingenoverzicht te klikken op de optie 'Meldingen Wijzigen' kunt u deze melding doorbladeren, als het nodig is de gegevens scherm aanvullen of wijzigen en alsnog versturen.

melding_conceptstatus_1