Verwerking Beheer BoToVa

Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

versie 4-9-2019
Basisgegevens
Naam verwerking Beheer Bodem Toets- en Validatieservice (BoToVa)
Verwerkingsnummer 268
Verantwoordelijke(n) De Minister van Infrastructuur en Waterstaat, namens deze, directeur-generaal van Directoraat-generaal Water en Bodem

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n)

Accounthouders

Persoonsgegevens
Soort gegevens Bedrijfsnaam, e-mail, voornaam, achternaam.
Verzameldoel Identificatie en authenticatie.
Grondslag Taak van Algemeen Belang (Art. 6.1.e AVG).
Bewaartermijn Eeuwig. Selectielijst voor de waardering en selectie van archiefbescheiden van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu vanaf 2010, proces 10.1.2
Bron Betrokkene
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Bijzondere persoonsgegevens Geen

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking
Doel verwerking De Botova-webservice kan alleen worden aangeroepen door middel van HTTPS/SSL en aanroepende gebruikers moeten ingelogd zijn. Gebruikers worden aangemaakt via een webpagina. Daarna wordt de ingevoerde gebruiker geactiveerd door de beheerder.
Rechtsgrond Taak van Algemeen Belang.

Is er sprake van automatische besluitvorming?

Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

BoToVa wordt beheerd door SIKB, in samenwerking met Informatiehuis Water (IHW) en Rijkswaterstaat/Bodem+.
Gebruiksstatistieken worden niet aan derden verstrekt en enkel vanuit het oogpunt van goed beheer van BoToVa gemonitord.

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)
Naam De Minister van Infrastructuur en Waterstaat, namens deze, directeur-generaal van Directoraat-generaal Water en Bodem