Verwerking Beantwoorden vragen

Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

versie 29-7-2019
Basisgegevens
Naam verwerking Beantwoorden vragen door Bodemhelpdesk
Verwerkingsnummer 399
Verantwoordelijke(n) De Minister van Infrastructuur en Waterstaat, namens deze, afdelingshoofd Bodem en Ondergrond Rijkswaterstaat Water, Verkeer en Leefomgeving

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n)

Vragensteller via webformulier of telefoon

Persoonsgegevens  
Soort gegevens Naam contactpersoon, Telefoonnummer, E-mailadres,
Namens een overheidsinstelling/namens een bedrijf/als particulier, Naam organisatie, Onderwerp
Verzameldoel Om te kunnen reageren op verzoek of vraag en om reactie te kunnen verwerken volgens ons vraagafhandelingsproces. In bepaalde gevallen moet de Bodemhelpdesk kunnen beoordelen of de door uw gevraagde informatie geleverd mag worden. Daarom wordt ook om uw telefoonnummer en (soort) organisatie gevraagd.
Grondslag De vervulling van een taak van algemeen belang, namelijk het informeren over de publieke taken van Bodem+ zoals samenwerking, kennisuitwisseling en uitleg van aan bodem gerelateerde wet- en regelgeving.
Bewaartermijn 5 jaar. Selectielijst voor de waardering en selectie van archiefbescheiden van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu vanaf 2010, proces 7.9
Bron Betrokkene
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Bijzondere persoonsgegevens Geen

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking
Doel verwerking Vragen die telefonisch of via het webformulier worden gesteld aan de Bodemhelpdesk, worden verwerkt door het Informatiepunt WVL (Rijkswaterstaat Water, Verkeer en Leefomgeving) van Rijkswaterstaat via het systeem TopDesk van RWS. (Rijkswaterstaat)
Rechtsgrond Taak van algemeen belang (beleidsondersteuning en -advisering)

Is er sprake van automatische besluitvorming?

Nee  

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

Persoonsgegevens worden alleen verstrekt aan de medewerkers van Rijkswaterstaat of aan organisaties met een expertise op het gebied van het verzoek/vraag, die in opdracht van Rijkswaterstaat de vraag beantwoorden.

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)
Naam De Minister van Infrastructuur en Waterstaat, namens deze, afdelingshoofd Bodem en Ondergrond Rijkswaterstaat Water, Verkeer en Leefomgeving