Inloggen met eHerkenning

Contactgegevens registreren bij eerste inlog eHerkenning

Wanneer u gebruik wilt maken van diensten met eHerkenning, dan dient u hiervoor gemachtigd te zijn. Uw organisatie kan gemachtigden toevoegen bij de leverancier waarbij eHerkenning is afgenomen. Let op: eHerkenning is persoonsgebonden. Dit waarborgt de identiteit van de aanvrager.

Voor het verwerken van een aanvraag of melding zijn nog wel uw persoons- en contactgegevens nodig. Deze dient u eenmalig op te geven. Wanneer u voor de eerste keer inlogt via eHerkenning, dan dienen deze gegevens te worden geregistreerd.

Hieronder staat hoe dit proces verloopt.

Vastleggen van uw gegevens

Allereerst start u een formulier waarbij kan worden ingelogd met eHerkenning. Klik vervolgens op de eHerkenning-knop om in te loggen.

inloggen_met_eHerkenning

 

U wordt doorgestuurd naar de inlogpagina van eHerkenning. Hier selecteert u de leverancier van uw inlogmiddel.

image2021-10-12_14-20-51

Na het inloggen bij uw eHerkenning-leverancier wordt u teruggestuurd naar het formulier. Als u voor het eerst inlogt met eHerkenning krijgt u een melding waarin wordt gevraagd om uw Persoonsgegevens te registreren.

image2021-10-12_14-21-38

image2021-10-12_14-21-54

Na het registreren staat in de zijbalk van een formulier, en van de persoonlijke pagina, een blokje met daarin de persoonlijke informatie, bestaande uit:

  • naam
  • adres
  • telefoon
  • e-mail

Het wijzigen van uw Contactgegevens

Een gemachtigde namens een organisatie (gemachtigde) heeft de mogelijkheid zijn/haar contactgegevens te wijzigen.

Na het inloggen via eHerkenning op het loket ziet de gebruiker zijn/haar gegevens.

Wanneer degene een nieuwe aanvraag of melding doet worden deze gegevens automatisch overgenomen naar het webformulier.

Een gemachtigde kan de contactgegevens (e-mail of telefoon) aanpassen vanuit de Persoonlijke Internet Pagina op het loket.

Na op de knop "Wijzigen persoonlijke informatie" te klikken, opent een formulier geopend waarin deze gegevens kunnen worden aangepast.

Na enkele minuten zijn de gegevens verwerkt en worden deze gegevens toegepast voor nieuwe aanvragen of meldingen.

contactgegevens

Na indienen van het formulier wordt een geautomatiseerd proces gestart waarin de gegevens van de gemachtigde worden aangepast.